Podmínky ochrany osobních údajů

Poslal(a) 06.05. 2018 10:59:18 (19709 čtenářů)

I Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Miloš Vymazal, IČ 644320904, Jevišovice 314, 371 53 Jevišovice (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny pod tímto textem.
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
- oprávněný zájem správce pro provoz webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).
2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů
Zákonný důvodÚčelÚdajeZdroj údajůPříjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvyVyřízení objednávky a odpověď na poptávku Osobní údaje klientů (jméno a adresa, kontakt)E-mailová komunikace, kontaktní formulářSubdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty
Oprávněný zájemSpráva uživatelů a přímý marketingE-mail, ip adresa, uživatelské jméno, jméno a příjmení a další nepovinné údaje, které uživatelé dobrovolně poskytnou Registrační formulář a stránky s profilem uživateleWebové stránky provozovatele
SouhlasZaslání výhry aktivním uživatelůmJméno a adresaE-mailSponzoři soutěží

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Vyplněním registrace potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Články: podmínky ochrany

05.01. 2012
56.92 kB čtenářů
Delosperma - kosmatec
06.04. 2009
23.56 kB čtenářů
Juniperus virginiana 'Grey Owl' - jalovec viržinský
08.03. 2011
32.55 kB čtenářů
Ochrana ovocných dřevin (1)
04.03. 2010
25.28 kB čtenářů
Ptáci pomáhají v boji proti škůdcům
01.01. 2006
128.43 kB čtenářů
Provozní podmínky
12.06. 2010
22.85 kB čtenářů
Lithium-iontové akumulátory - silné, lehké výkonné
10.07. 2008
21.22 kB čtenářů
Hlíznaté okrasné rostliny - ošetřování během vegetace
29.09. 2009
59.37 kB čtenářů
Podzimní sázení stromů
11.10. 2015
15.69 kB čtenářů
Zakládáme ovocnou zahradu
05.11. 2009
35.36 kB čtenářů
Biodiverzita, biodiverzanti, zahrádkáři a ti ostatní